Anleggsgartnerens råd

Her på anleggsgartnerens råd publiserer vi nyttige råd for profesjonelle aktører i bransjen og interesserte privatpersoner.

Skiferdekker i offentlige byrom, fortau og private uteplasser

Skiferdekker i offentlige byrom, fortau og private uteplasser

Skiferdekker i offentlige byrom, fortau og private uteplasser Bergen er, som vi tidligere har beskrevet, en tradisjonsrik stein-by. Vi har ...
Planlegging av ulike typer samplantinger i private hager

Planlegging av ulike typer samplantinger i private hager

Planlegging av ulike typer samplantinger i private hager Før en starter med å etablere ett nytt bed, er det lurt ...
Biologisk mangfold og frodig blomstring i eksisterende sedumtak

Biologisk mangfold og frodig blomstring i eksisterende sedumtak

Biologisk mangfold og frodig blomstring i eksisterende sedumtak Det er de senere årene etablert utallige sedumtak rundt i landet og ...
Norsk granittstein fra Larvik

Norsk granittstein fra Larvik

Norsk granittstein fra Larvik Med bakgrunn i vårt engasjement på søken etter bærekraftige løsninger innenfor grøntanleggsbransjen, oppfordrer vi våre byggherrer ...
Permeable dekker

Permeable dekker

Permeable dekker Hyppigere og kraftigere regnfall kombinert med store og tette flater, er blitt en utfordring. Ofte er det kommunale ...