Bærekraftig byutvikling

For å gjøre byene rustet for dagens og morgendagens krav til bærekraftige løsninger må vi ta alle tilgjengelige flater i bruk. Vi må bygge levende grønne byrom der både håndtering av overvann og biologisk mangfold blir ivaretatt samtidig som vi bygger for menneskene som bor her.

Vi har laget en film som viser hvordan et MATTAK og grønne takhager bør og kan bygges opp. Med rett teknikk og god og levende jord kan fremtidens kjøkkenhager og urbant landbruk integreres i både nye og eksisterende bygg.