Biologisk mangfold og frodig blomstring i eksisterende sedumtak

Det er de senere årene etablert utallige sedumtak rundt i landet og disse enkleste grønne takene har flere fordeler, men har ett begrenset biologisk mangfold. De enkleste sedumtakene holder tilbake noe vann. De kan være ett tiltak for lokalt fordrøye overvann og dermed bidra til å redusere fare for flom i urbane omgivelser.

Sedumtakene er som oftest ferdigproduserte plantematter som legges over et tynt drenselement. Plantemattene inneholder ulike typer av sedum, kjent som Bergknapp (les mer om planten her https://snl.no/bergknapp). Dette er i utgangspunktet en tørketålende plante som er nøysom og som vilt vokser på skrinne steder langs kysten.

Sedumtakene er flotte når de blomstrer, men har som nevnt et begrenset biologisk mangfold. Bergknapp i naturen vokser sjeldent i store monokulturer, slik som mattene som anlegges på tak. Samtidig er bergknapp er en tørkekjær plante, og på Vestlandet er det jevnt over så fuktig at ugresset overtar. Det som da skjer er at taket etter noen år fremstå med mye innslag av gress (tunrapp), engsyre / småsyre og andre ugressplanter som fort kan «skjemme» det estetiske utseende.

Men det finnes råd til allerede eksisterende sedumtak. Sommeren 2018 plantet vi inn en rekke pluggplanter på vårt skrånende sedumtak som et forsøk på å gi taket større biologisk mangfold og øke prydverdien av taket. Pluggplanene ble satt ned i sedummatten og krevde minimal oppfølging etter planting.

Blåklokke

Pluggplantene vi benyttet tåler tørke og har god blomstring. Eksempler på forskjellige arter kan være:

  • Blåklokke – Campanula rotundifolia
  • Prestekrage – Leucanthemum vulgare
  • Dregehode – Dracocephalum ruyschiana
  • Timian – Thymus vulgaris

Ett år senere ser vi en etablering der 60- 70% av planene har etablert seg uten noe videre skjøtsel. Vi har kun utført en generell gjødsling som er normalt på sedumtak. Vi har gått over til en svært forsiktig overgjødsling på forsommer med økologisk hønsegjødsel.

Pluggplante av blåklokke
Pluggplante av prestekrage
Pluggplante av Tymus

Pluggplantene vi har benyttet gir blomstring på litt ulike tider. Den tydeligste blomstringen finner vi hos prestekragen som blomstret først, og så kom blåklokkene for fult. Tymusen og Dragehode er mer uanselige og etablerte seg noe dårligere, men de gir taket verdifull bredde.

Innplanting av pluggplanter gir ikke umiddelbart et nytt blomstertak, men på sikt gir dette en rikere flora og på litt lengre sikt får sedumtaket større biologisk mangfold.

Blåklokke – ett år etter
Dragehode ett år etter
Tymus ett år etter
Prestekrage ett år etter

Les mer her på et fullverdig alternativ til et rent sedumtak, marginalt mer kostbart, men mye bedre tilpasset et norsk klima https://boasson.no/anleggsgartnerens-rad/enkle-ekstensive-tak/