Biologisk ugressbehandling – spuma

Boasson AS er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Vi søker derfor stadig etter nye og innovative løsninger som sparer miljøet for unødvendig belastning og derav utslipp av miljø skadelige kjemikalier.

Bruk av kjemikalier har lenge vært ett kortsiktig, rimelig og effektivt virkemiddel ifb med ugressbekjempelse. Mens langtidsvirkningen har gjentatte ganger vist seg å være fatal ift til en bærekraftig utvikling. Kjemikalier kan påvirke økobalansen og skader ofte langt mer enn det i utgangspunktet var designet for å drepe.

Strengere reguleringer i bruken av plantevernmidler i EU og Norge, fikk heldigvis leverandør-markedet til å tenke nytt.

Og det er behov for en endring!

Når den første kommersielle maskinen for bekjempelse med varmt-vann ble tilgjengelig i Norge, var vi en av de første på Vestlandet som tok i bruk denne maskinen.

Teknologien var enkel i bruk og miljøvennlig. Vi merket likevel etter en tid noen svakheter med systemet. Det varme vannet som kom ut ble hurtig avkjølt når det traff bakken. Temperaturen ute hadde også en effekt på resultatet og tidsbruken ift til bekjempelse. Når det skulle bekjempes på større områder var det vanskelig for våre operatører å oppdage hvilke partier som hadde blitt behandlet, grunnet at det ofte er vått på bakken i Bergen.

Avrenninger av nedkjølt vann fungerte også som næring for eksisterende ugress og frøkapsler. I tørre perioder oppdaget vi at det kort tid etter behandling begynte å spire på nytt rundt det behandlede området. Indikasjoner på om behandlingen var vellykket, gjør seg først synlig i ettertid, da formålet er å sprenge celleveggene i den vegetative delen og ikke koke planten. Vi opplevde derfor ofte at resultatet og behandlingstid kunne variere.

Teknologien var miljøvennlig og kommet for å bli, men det var rom for forbedring.

Våren 2018 oppgraderte vi vår maskinpark og investerte i en Spuma. Et system som tar ugressbekjempelse med bruk av varmt vann et stykke videre i forhold til tradisjonelle leverandører av varmt-vanns løsninger.

Vi har benyttet denne i en sesong med meget tilfredsstillende resultat. Spuma er en termisk metode med minimal miljøbelastning.  Teknologien går ut på at kokende vann sammen med skum dreper ugress ved å legge seg som et isolerende lag. Skummet sørger for at temperaturen i vannet blir værende lenger slik at varmen trenger helt ned i rotsystemet og gir en grundig termisk bekjempelse. Den høye temperaturen gjør at cellestrukturen i ugresset dør eller svekkes i løpet av få minutter. Også ugressfrøene mister evnen til å gro. Spuma inneholder ingen giftige stoffer, bare varmt vann og skum fremstilt av plantesukker fra mais og kokos. Alt er 100 prosent biologisk nedbrytbart. Andre metoder som gassbrenning og dampbehandling krever langt større mengder gass og olje i forhold til graden av bekjempelse. Metoden gir opptil 80 % lavere utslipp av kulldioksid enn gassbrenning.

Spumaen regulerer og måler temperatur og mengde. Vi registrerer ett jevnere og mer holdbart resultat. Behovet for antall vedlikeholds- behandlinger har også gått ned. Metoden virker er dermed mer kostnadseffektiv enn tidligere.

Skummet bidrar til å opprettholde riktig temperatur lengre enn tradisjonelle termiske løsninger. Produktet inneholder ingen giftige stoffer og er 100% biologisk nedbrytbart. Det er derfor trygt å bruke for våre operatører, brukerne av området og nærmiljøet. Men det holder en temperatur på 95-98C, så vi avgrenser området under behandling og informerer nysgjerrige forbigående at de blir varm på beina om de går oppi det.

Det er lett for våre operatører å se hvilke områder som er behandlet, da det hvite skummet blir liggende i ca 30 min før det forsvinner.

Skummet setter ikke merker på faste dekker. Det skader heller ikke omliggende etablerte planter, slik som lindetreet eller bøkehekken i bakgrunnen på bildet.

Området viser behandling med Spuma.