Enkle ekstentive tak

Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter.

Enkle ekstensive tak har en grunn- og lett oppbygning, og ofte blir det brukt sedummatter. Hvis vi bruker litt ekstra jorddybde kan det med fordel etableres med mer varierte plantesorter. Takene kan da beplantes med planter som er bedre tilpasset det norske klimaet og som er mer naturlikt enn de rene monokulturer til sedummattene. Valgene er mange, en kan bygge opp både staude-, urte- og sedumtak. Vi har god erfaring med å etablere en kombinasjon av disse. Vi har bygget både på flate tak og skrånende tak.

Forsommeren året etter planting.

I oppbyggingen av taket har vi benyttet produkter fra ZinCo, men det finnes flere leverandører. Viktig i forhold til oppbygningen er at vannet dreneres godt bort, samtidig som noe skal bli værende igjen i lagringskoppene i drensmatten. Vannet blir derfra tilført røtene via diffusjon. Noe vann blir også lagret i beskyttelsesmatten nederst mot tekkingen. 

Det legges opp til en minimumsoppbygging med jord/substrat, noen av takene med en tykkelse fra så lite som 70 mm. Jord/substrat som benyttes består av mye knust leca, tegl, samt humus og mineraler. Dette erfarer vi er et perfekt tilpasset vekstmedium, som er lett i vekt og som passer til plantesammensetningen.

Vegetasjonen er nøye utvalgt og består av forskjellige arter med lang blomstring og med variert preg gjennom vekstperioden. Under utvelgelse av stauder tar vi for oss hvilke planter som trives i tørre områder, som for eksempel i fjellet, bergknauser og grøftekanter. Vi får levert plantene som pluggplanter og vi beregner ca. 10 stk. per m2 for pluggplanter. For sedumklinger beregnes ca. 0,5 kg per m2. Vi har på våre prosjekter forsøkt med flere sorter, sammen med stiklinger av sedum av ulike sorter. Under er det listet opp noen av sortene vi har prøvd ut og vi ser fungerer:

 • Ryllik – Achillea.                                    
 • Markjordbær- Fragaria.                      
 • Tiriltunge-Lotus.                               
 • Prestekrage- Leuchantemum.             
 • Strandnellik- Armeria (kvit).              
 • Strandnellik – Armeria (raud).            
 • Dragehode – Dracocephalum.          
 • Flekkmure -Potentilla.    

 

Viktige momenter:

 • Sikre avløp og rotsikker tekking 
 • Taket er ofte vind og tørkeutsatt, så velg jord og planter som er tilpasset dette
 • Bruke riktig verktøyet og materialer, være nøye slik at tekkingen ikke blir skadet
 • Jord/substratet holdes 30 – 40 cm fra kanten. I dette området legges grus eller kulestein. Dette grunnet at vind vil danne turbulens her, dette tørker ut jorden og dermed trives ikke plantene her
 • Sikre deg mot fall under jobbing

  Oppbygging

  Enkel forklaring av oppbyggingen.

  Ferdig utlagt oppbygging, før jordpålegg.

  Planting

  Ferdig plantet.

  Ferdig plantet.