Grantittstein

Granitt brukt i utomhusanlegg, parker, byrom, hager og torg er ingen ny oppfinnelse. Det har vært byggemateriale i hundrevis av år.

Tradisjonen i Norge har vært å bruke lokal stein fra nærliggende brudd, i tillegg noe import av sein til brolegging, hellelegging, murer osv. Bortsett fra skiferproduksjon i Alta og Oppdal, har vi i dag nesten ikke produksjon av lokal stein igjen i Norge. Bare noen små brudd. Det rører seg litt på Sørlandet med bruddene i Larvik og murblokkproduksjonen til Rocks of Norway AS, men det er i liten skala sett opp mot den totale importen.

Ferdig plantet.

I utgangspunktet er det få begrensninger for hva som kan la seg produsere av dimensjoner på heller, murelementer, trappeelementer ol. Vekt og størrelse er selvsagt en begrensing særlig i forhold til montering, men med dagens moderne løfteanordninger på byggeplasser kan en bygge med store elementer. Når det gjelder frakten blir elementene pakket i containere og sendt med båt fra land som Kina, India eller Portugal. Med denne tilgjengeligheten er mulighetene mange og gjør granitt til et godt alternativ til betong. Betong på sin side er mindre bestandig materiale, samt at produksjonen av betongens viktigste bestanddel, sement, er lagt mer forurensende enn uttak av granitt.

 

All naturstein som for eksempel granitt, basalt, gneist og skifer er millioner av år gammel, så her er det ikke snakk om utløpsdato. Steinen kan brukes om igjen flere ganger og blir av den grunn ikke oppbrukt eller må deponeres. 

 

Det finnes mange ulike bearbeidinger og metoder, vi skal ikke gå inn på alle her. Bildene i dette innlegget er veien mot ett spesielt element: en plantekasseomramming i Jonsvollkvartalet. Dette er et anlegg vi bygget for noen år siden. Anlegget var tegnet av Norconsult og vi jobbet i totalentreprise for Constructa på det nye bygget til Sparebanken Vest. 

 

Steinen som er brukt i plantekassen er hentet ut og bearbeidet i brudd i Kina. Blokkene som tas ut har størrelse store nok til de enkelte elementene denne konstruksjonen blir delt inn i. 

Steinbruddet.

Steinbruddet.

Saging av blokker i bruddet.

Utkiling av blokk.

Blokk tatt ut, klar til nedkjøring.

Elementene blir sagd ut på svære sager og bearbeidet videre for hånd, før de settes sammen for kontroll.

Saging av blokk i fabrikk.

Kvalitetskontroll.

Kvalitetskontroll.

Kvalitetskontroll.

Etter dette blir hvert element fargeslipt, litt grovere enn polert og så pakket skikkelig inn før de blir plassert i containere og fraktet til Bergen. 

Montert i Bergen.

Plantekassen var tegnet i plan og snitt og gav således et godt grunnlag for produksjonen. Selve inndeling og metodikk tok vi oss av sammen med vår leverandør, Heimdal Granitt og Betong AS.

 

Ferdig beplantet.