Gressarmering med bruk av storgatestein

Bakgrunnen for å velge gressarmering er for å få utrykket til en plen og styrken til ett fast dekke. Utfordringen er at det etter noen år ofte er mest «armering» og lite gress. 

Gressarmering kan være ett godt alternativ langs fasader på større bygg der det for eksempel skal utføres vindusvask med bruk av lift. For å få til en vellykket gressarmering er det flere forhold som må være tilstede. Selve grunnforutsetningen for å oppnå en gressarmering som fremstår frodig etter noen år er at det er ett området som er lite belastet. Ved stor belastning, som for eksempel p-plasser har vi til gode å se særlig mange vellykkete eksempler.

Gressarmering etter 3 år.

 

På det Nye Odontologibygget i Bergen, prosjektert av link Arkitekter anla vi en gressarmert «vei» lags byggets fasade. Dette området vender ut og henger sammen med grøntområdet / parken. Her ble det lagt gressarmering med den hensikt at det skulle ha styrken til å tåle bruk av lift langs fasaden ett par ganger årlig.  

Gressarmering etter 3 år.

Her ble storgatestein satt knas i bredden, og med åpninger på 5-6 cm i lengden på belegget. Hele belegget ble satt på en tradisjonell oppbygging av pukk og grus, mens det ble fuget med en sandblandet jord.

Gressarmering av storgatestein under setting.

Nå er vi tilgodesett med rikelig nedbør her i Bergen, så det kan være en årsak til at dette fremstår vellykket 4-5 år etter etablering. Det blir selvsagt ikke like tett, frodig og grønt som plenen utenfor og i parken for øvrig, men grønn plen er det. Virkningen på litt avstand, når man ikke ser rett nedpå belegget er at området i sin helhet fremstår som en helhetlig plen.
 

Gressarmering krever ikke noe særlig vedlikehold ut over vanlig, som tilføring av næringsstoffer og plenklipp. Lokal overvannshåndtering, LOD blir også godt ivaretatt ved med gressarmering langs fasaden, da det drenerer overvannet som renner ned langs fasaden.
 

Viktige momenter å huske på:             

  • Undersøk fremtidig bruk av området som gressarmeringen skal anlegges på.

  • Til fuging bør det være en god blanding av humusholdig sandjord, gjerne med noe siltig leire om det er tilgengelig. Det bør ikke bli for kompakt jord, men ha gode dreneredene egenskaper, samtidig som det kan holde igjen litt fuktighet.

  • Følg opp gressarmeringen over noen år og avstem om forholdene er slik det var tiltenkt, om ikke, bør en vurdere om fast dekker, eller grusdekke er bedre egnet.