Grønne takhager med mulighet for dyrkning

Flere og flere utbyggere og boligbygger tar takenes muligheter i bruk og vårt siste prosjekt for BOB/Betonmast i Damgsgårdssundet i Bergen er blitt byens grønneste bygg. Vi har tidligere skrevet generelt om hager på taket, https://boasson.no/hage-pa-tak og hvordan byens tak kan benyttes til hager, og i dette prosjektet er det gjort til det fulle!

I detaljplanleggingen er det flere viktige faktorer som må hensyntas om den grønne hagen skal bli vellykket. I dette prosjektet jobbet vi tett med både byggherre, utbygger og landskapsarkitekt. Dette samarbeidet gjorde at vi fikk optimalisert løsningene slik at hagen ble bygget med best mulige tekniske løsninger, både for å fange så mye regnvann som mulig og samtidig som jordarealene skal drenere godt.

For å få til dette på en optimal måte, må en bruke dreneringselementer. På dette prosjektet benyttet vi oppbygging fra ZinCo, men det er flere typer dreneringselementer på markedet en kan benytte. Det samme gjelder spesialprodusert lettjord som holder på vann og næringsstoffer samtidig som den drenerer godt. Viktigst er det at drenselementet er dimensjonert for både å holde på vann og samtidig drenere bort overskuddsvann. Jorden vi har brukt er en spesialdesignet lettjord som vi lager til selv, bestående av resirkulert knust tegl, leca, kompost og noe mineralsk jord.

Oppbygging med filt, drenselementer og duk – halvfabrikerte plantekasser blir heist opp på taket.

Kasser satt ut, finer og duk til beskyttelse av membran.

På innsiden av trekassene blir det montert opp grunnmurspapp.

En takhage med den rette oppbygningen bidrar godt til fordrøyning og er dermed svært positivt for å «lette» trykket på våre sårbare avløps- og overvannsanlegg. Dette innebærer at takhager er ett svært godt klimatiltak da det bidrar positivt som et lokalt overvannstiltak, LOD.   

Kassene, eller omrammingen siden de er uten bunn, står rett ned på oppbyggingen. Kassene langs ytterkantene på taket er av stål, mens inne på taket er det benyttet treverk. Stålkasseomrammingen er utviklet sammen med vår leverandør, et system med tynne stålplater som er lakkert og satt sammen. Dette sparer tid på plassen og gjør byggingen på anlegget så effektiv som mulig, samtidig som det gir muligheter for fargevalg, kombinasjon av størrelser osv.

De store stålkassene blir avstivet med stag for å ikke bli ujevne.

Langsgående kasser med avstivning.

Jord er fylt i, busker og trær beplantet før frosten kom.

Utsikt til Ulriken fra takhagen.

Takhagene på 1912 har fått plantefeltene ut mot kanten av taket, dette gjør at det dannes gode oppholdsrom inn mot midten av taket. Oppholdsrommet bidrar til aktivitet og rekreasjon i en grønn oase midt i byen.

Planting av stauder utføres alltid på våren.

Det er også laget en rekke av selvdyrkningskasser som beboerne selv kan dyrke grønsaker i. Vi anbefaler da at det dyrkes vekster som vil bære avling selv ved en kald og fuktig bergenssommer. Poteter, rødbeter og andre beter, ulike typer kål og enkelte urter som gressløk, persille og timian fungerer nesten alltid.

På innsiden av trekassene blir det montert opp grunnmurspapp.

Plantekassene er beplantet med varierende vegetasjon, både stauder, busker og frukttrær. En del av plantene er valgt på bakgrunn av at de tåler både vind og uttørking. Disse er brukt i ytterkant for å skjerme andre sorter som ikke er så værharde. Det er også plantet inn en god del nyttevekster i de store kassene som epler, rips- og solbærbusker mm.

Arkitekten ønsket planter med frodige grønnfarger og rødt bladverk, samt rosa og blå/lilla blomsterfarger.

Ett utvalgt av planter vi har benyttet på 1912:

Busker: Pieris japonica Sarabande – ble valgt på grunn av sin mørke grønn-farge som matcher veggplatene, i tillegg til å tåle tak-klima godt, Pieris japonica Little Heat Green, Salix purpurea Nana, Spiraea Betulifolia Tor, Lonicera nitida Maigrun, Rødhyll med rødt bladverk og rosa blomster, Sorbus villmorini – lite tre, Clematis, Klatrevillvin

Stauder: Rodgersia Bronseblad, Hosta med blålige blad, Ajuga med rødlige blad og blå-lilla blomster, Astilbe med rosa og hvite blomster, Hjortetrøst med rødlige blad og rosa blomster, Nepeta med blå-lilla blomster og matt grønt bladverk. Populær blant biene!, Geranium bunndekkesort, Molinia høgt gras

Nytteplanter: Rips, solbær, stikkelsbær, amerikanske blåbær, jordbær, rabarbra, epler, plommer, oregano

Frukttrærne i blomst. I bakgrunnen utemøbler fra LOG

Her er det bygget Pergola og møblert med utemøbler fra LOG og Vestre.

En av takhagene med Puddefjorden i bakgrunnen.

Viktige momenter å huske på:             

  • Sjekke dimensjonering og belastning, taket må være relativt flatt

  • Sikre avløp og rotsikker tekking

  • Taket er ofte vind og tørkeutsatt, så velg jord og planter som er tilpasset dette

  • Bruke riktig verktøyet og materialer, være nøye slik at tekkingen ikke blir skadet. 

  • For takhager er det ofte et beslag eller et rekkverk ytterst på kanten av taket, så da legger vi ofte til rette for hardføre planter også i randsonene av taket

  • Sikre deg mot fall under jobbing og velg gjerne et gjerde ytterst mot kanten som har rikelig høyde, og gjerne med liten maskeåpning om man velger nettinggjerde, dersom dette er et offentlig / semioffentlig sted.

  • Sørg for gode driftsmuligheter i fremtiden, ett sted utstyr og verktøy kan oppbevares, gjerne en plassbygget kasse som kan fungere som benk kan være god plassutnyttelse.

  • Sørg for vannuttak, gjerne med mulighet for en vask for skylling av grønnsakene når de er ferdig høstet og skal ned fra taket.

 

Les mer om selve prosjektet på:

https://boasson.no/takhager-1912

https://www.tagarkitekter.no/pros
jekter/leiligheter/damsgardsundet-f8/