Grønnsaksdyrking på taket

Denne våren gjorde vi et lite pilotprosjekt med økologisk grønnsaksdyrking på taket av vårt kontorbygg.

I forbindelse med søknad om midler til ett forprosjekt utlyst av Forskningsrådet startet vi i vår et pilotprosjekt med dyrking av økologiske grønnsaker på tak. Dette forprosjektet har vi nå fått midler til, og arbeidet er i full gang. Snøhetta og UiB er partnere i prosjektet. 

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle infrastruktur for økt lokal produksjon av mat for bærekraftig samfunnsutvikling.  Å dyrke mat på tak er i utgangspunktet mye likt som dyrking på bakken. Hovedutfordringene ligger i vektbegrensning og værforhold. På et tak må konstruksjonen tåle vekten av oppbygging og vekstmedium. Balansen ligger i at vekstmedium må være lett, samtidig som det skal holde på næringsstoffer og vann. I tillegg skal det drenere ut overskuddsvann. Forholdet oppe på ett tak gjør at plantene er mindre beskyttet mot været enn vekster på bakken, men soltilgangen er derimot unik og gir uante muligheter for solkrevende grønnsaksdyrking. Vi håper at resultatene fra prosjektet vil stimulere huseiere og utbyggere til å ta i bruk ubrukt areal til dyrking av mat på husets 5. fasade, nemlig taket.

Gjennom piloten ønsket vi å undersøke muligheten til å dyrke grønnsaker i kun 25 cm jord på et sedumtak – i Bergen! Interessant var det også å finne ut om avlingene ble noe tilsvarende det en kan forvente av avlinger dyrket på bakken.

Dyrkningsbedene ble etablert på ett skrånende sedumtak med enkle og rimelige midler. Først fjernet vi sedummattene på ett gitt areal, så plasserte vi vanlige pallekarmer rett på oppbyggingen som var etablert på taket (Se oppbygging på bloggpost Enkle Ekstensive Tak  https://boasson.no/enkle-ekstensive-tak ) Som vektsmedium benyttet vi en selvkomponert mix av plantejord, kukompost og takhagejord. (Du kan lese mer om jord på  https://boasson.no/hage-pa-tak  og https://boasson.no/staude-urtebeplanting-pa-skratak )

Kasser satt på, uten jord.

Kasse på drenselement.

Vi laget til 3 pallekarmer, fylte de med jordblandingen og Høne Pøne og Lupin før planting (For mer info om jordbedringene http://randesundhagesenter.no ).

Ferdig plantet jordskokk.

Ferdig plantet potet

Vi laget til 3 pallekarmer, fylte de med jordblandingen og Høne Pøne og Lupin før planting (For mer info om jordbedringene http://randesundhagesenter.no ).

Ferdig plantet.

I pallekarm nr 2 ble det plantet grønnkål, rødbeter, knutekål, seleristang og noe urter. Også her fikk vi en eventyrlig vekst og avling. Bortsett fra urtene, som ble plantet øverst og tørket ut.

I pallekarm nr 3 plantet vi rødbeter, knutekål og satt jordskokk. Jordskokken er enda ikke høstet men av veksten å dømme, ser det lovende ut også her.

Uker etter planting og 6 uker etter planting.