Norsk granittstein fra Larvik

Med bakgrunn i vårt engasjement på søken etter bærekraftige løsninger innenfor grøntanleggsbransjen, oppfordrer vi våre byggherrer til å velge kortreiste produkter og materialer. Norsk stein er ofte et godt alternativ og som har et betydelig lavere fotavtrykk enn importer stein fra Asia. 

Fremdeles er det vanskelig å komme utenom import på store leveranser av belegninger på plasser og i byrom eller større avanserte steinleveranser, men når vi kan benytte kortreiste produkter oppfordrer vi til det. Import har vi skrevet om tidligere https://boasson.no/granittstein

Norsk stein har vi jobbet med i vinter, da vi bygget et amfi på en ett av våre anlegg. Her benyttet vi stein fra Rocks of Norway i Larvik. Amfiet ble tegnet ut av en landskapsarkitekt, Jorun Espetvedt, fra TAG landskap, https://www.tagarkitekter.no/ og tilpasset til terrenget av oss på plassen.

Illustrasjon Arkitekt

På et slik sted passer det perfekt med en grov granitt uten sagde flater. Steinene er likevel relativt jevnhøye, noe som bidrar til at amfiet får et helhetlig utrykk. Steinen er murt opp på godt komprimerte løsmasser og stablet bakenfor hverandre. Dette bidrar til at opptrinnet blir noe lavere enn høyden på steinen, og inntrinnet noe dypere enn steinen. Blokkene vi brukte til dette amfiet har dimensjon 40×40 cm, med varierende lengder. Det er en absolutt en fordel at steinblokkene har varierende lengder slik at vi kan opprettholde god forbandt, i tillegg til at det gir en god flyt i produksjon når det er litt ulik steinlengde å velge mellom. Når en velger slik materialbruk, kreves det en god del bearbeidelse av dyktige fagarbeidere under selve byggingen, enn hvis en velger prefabrikkere produkter. 

Av amfi og gravemaskin.

Vi har lang erfaring med norsk skifrig stein fra Vestlandet, og har bred kompetanse på dette. I dette prosjektet fikk vi erfare stein fra andre steder i landet. Vi synes det er svært positivt å kunne ta i bruk flere norske materialer og at tilgangen på norsk stein utvikles.  
Mer om stein fra Larvik og Rocks of Norway her http://www.rocksofnorway.no/