Optimalisering av betongfuger

Naturstein, da særlig belegg av granittheller og brosteinsdekke bør i de aller fleste tilfeller settes ubundent i løsmasser. Selv om dette er den foretrukne løsningen, finnes det ulike grunner for at man må gjøre tilpasninger og optimaliseringer. En grunn kan for eksempel være ønske om å benytte naturstein der dekket utsettes for mer intensivt vedlikehold med spyling og suging/kosting.

Dersom det er slik at natursteinsdekket skal monteres og fuges med betong, er det fullt ut mulig å benytte standard sekkebetong til fugingen med noen optimaliseringer. Vi har gjennomført et prosjekt der vi har testet hva som skal til for å få en vanlig sekk med B30 til å oppnå en god styrke slik at den kan benyttes som fugemasse. Bakgrunnen for denne uttestingen var ønske om å få ett produkt som gav oss gode og solide fuger, som blir liggende lenge, gir oss kontroll på produktene vi bruker og ikke minst er kostnadseffektive.

Testform.

Felles for de fleste produkter som selges i sekk i dag, er at de er svært kostbare løsninger som i noen tilfeller overgår prisen av selve natursteinen. Vi ønsket å undersøke om denne høye prisen reflekterer høy kvalitet og enkel bruk. Betongsekkemarkedet er preget av dyktige selgere som også har fått innpass hos byggherrer, konsulenter og nå også i utarbeidelsen av den nye håndboken til Statens Vegvesen. Dermed er en alternativ hypotese at prisen ikke reflekterer høy kvalitet og enkel bruk, men snarere en vridning av markedsmakt eller mangelfull informasjon fra selgere og hos innkjøpere.

Knut A. Thorvaldsen skrev en artikkel i Park og Anlegg mai 2017 om settelag og fuging med betong, og han har reist spørsmålet om hvordan en kan få økt fasthetsklassen på enklere og rimeligere måte. Vi i Boasson AS ble inspirert til å teste ut spørsmålet Thorvaldsen har reist. Vi opprettet en ressursgruppe med Knut A. Thorvaldsen og Kristian Holo.

Vi gikk systematisk til verks, og målet var å få testet hva som må til for å få ordinær og rimelig sekkebetong, B30 god nok til å benytte som fugemasse av «flytende form». Testområdet vi valgte var et større brosteinsprosjekt Boasson AS utførte for Statens Vegvesen i Bergen sentrum. Her er brostein på gangarealer satt i betong og fuget med betong. Til settingen benyttet vi kun fersk jordfuktig betong hentet på fabrikk, mens vi blandet sekker på plassen til fugene. Vårt mål var å lage en så god fugemasse som mulig med utgangspunkt i en standard rimelig B30 sekk, tilsatt ekstra rapid sement og dynamisk masse, Dynamon SX-N. Ved å tilsette både rapidsemet, en sterk industrisement, og standard fleksibilitetsmiddel, Dynamon SX-N, — et relativt rimelig middel, oppnår man en smidig masse som gjør det enkelt å vaske bort overskuddsmasse.

Utstyrscontainer.

Som nevnt var målet med å gjennomføre tester med standerprodukt et ønske om å utvikle en rimelig metode som både er mer fleksibel i produksjon/fremgangsmåte, er lett tilgjengelig hos leverandør (hyllevare) og som har de samme positive sidene til ferdigprodukter. Ferdige sekkeprodukter har den ene fordelen at de kun skal tilsettes vann, dog veldig nøye oppmålt, og at det som oftest er forholdsvis enkelt å vaske / spyle bort overskuddsmassen. Utfordringen med ferdigprodukt er feilblanding ift nøyaktig vannmengde og for tidlig vasking som kan føre til utvasking / svekking av fugen.

Etter innkjøp av nødvendige produkter fant vi at prisen på vår blanding ligger rundt 55-60 kr per sekk, noe som er ca 1/3 til ¼ av de ferdige produktene som er å få kjøpt. Det er flere ferdigprodukter å velge mellom og disse ligger i et prisnivå fra 150,- til 300,- per sekk. Det vi måtte undersøke var om vårt produkt holdt den samme kvaliteten eller om arbeidet var så tidkrevende at «vinnening gikk opp i spinningen».

For å få betongprøvene sammenlignbare gikk vi til innkjøp av standard betongform til testing. Formen har mål: 100x100x100 mm. Formen ble brukt til alle prøvene.

Etter utprøving med påfølgende testresultater ble fremgangsmåten optimalisert. Underveis oppdaget vi også noe annet. Vi fikk dessverre en betong B 30 levert som viste seg å ikke holde lovet kvalitet, etter testing viste den seg å ikke være mer enn B20. Dette ble avdekket under laboratorietester/trykktesting av masse. Videre avdekket leverandørens kvalitetssystem at det var påvist feil i partiet vi hadde brukt.

I samtale med leverandør fremmer de ett annet produkt de tenker var bedre egnet. Sekkeprodukt B45. Dette produktet har ikke vært på markedet lenge, og er derav ikke like kjent som B30.  Vi ønsket å teste ut med B45, da dette produktet ikke trengs å iblandes rapidsement og «superplastiserende». B45 er laget for å flyte bedre og har den betongstyrken som er etterspurt.

Vi testet derav ulike typer produkter fra ulike produsenter, både Sika og Weber. Gjennom testene målte vi også svinnet i betongen i tillegg til styrken.

Vi foretok prøvetaking jevnlig i en periode på 2 måneder.

Etter flere testinger endte vi opp med følgende resept og fremgangsmåte:  

Ingredienser:

  • 25 kg sekk med B30, i vårt tilfelle – B30 først og fremst fra Sika.

  • 1 liter med rapidsement

  • 3 liter med vann

  • 0,3 desiliter med Dynamon SX-N

 

Fremgangsmåte blandingen:

  • Tørrstoffet puttes opp i balje

  • Tilsett vann og bland med visp, skikkelig i minst 3 minutter

  • Tilsett 0,3 dl med Dynamon SX-N, visp vider i et minutt

Bladningen.

Ferdig blanding.

Fremgangsmåte Fugingen:

Start først med å fukte overflaten av steinbelegget med en svamp. Det skal ikke spyles eller ligge igjen vann på steinen annet enn en tynn fil /  fuktet overfalte. Deretter heldes blandingen ut over steinbelegget. Bruk en svaber for å fordele massen. La massen komme skikkelig ned i fugene før overskudd fjernes / svabres videre utover området.

La fugene ligge i minst 30 minutter urørt, avhending av solforhold og temperatur om det skal ligge lengre. Ta deretter en grovrengjøring med en fuktet svamp. Bruk minimalt med vann.

Legg på presenning / tynn plastduk og la ligge i minst 1 time, avhending av temperatur / sol.

Steinbelegg rengjøres grundig, unngå vannansamlinger og utvasking av fugene.

Legg på presenning og la denne ligge i ett døgn, fukt / spyl over belegget. Se evt om det er noe som burde vært slipt bort / børstet bort av overskuddsbetong. La presenning ligge på i minst 4 dager til – er det mye sol og høy varme, fuktes overflaten daglig.

 

Fuging.

Etter testperioden har vi fått samlet oss noen erfaringer. Det er fult ut mulig å benytte standard sekkebetong til fuging av betongdekker. Ved å blande inn rapidsement i sandsekken, samt fleksibilitetsmiddel, får man en relativt smidig masse som enkelt lar seg vaske bort. B45 fra Sika er en ekstremt sterk masse, men den er noe verre å vaske bort enn den massen vi selv blander.

Den enkleste og smidigste massen er kanskje de fra de ferdige sekkene, men den krever like, om ikke større, grad av nøyaktighet med vannmengder. Den er heller ikke noe enklere å håndtere med tanke på vasketider ol.

Styrkemessig er det en standard sekk med B30, iblandet smidighetsmiddel og ekstra rapid sement, absolutt om ikke bedre enn ferdige sekker.

Så da gjenstår det kun økonomien, og her vil man ved å «lage» massen selv, benytte noe mer tid. Men regnestykket er ikke veldig komplisert. Dersom man beregner ca 1,5 – 2 sekker masse per m2 for storgatestein, utgjør selve besparelsen i innkjøp rundt kr 200-250 eks mva. Bedriftene og alle landets oppdragsgivere kan dermed få rimeligere natursteindekker med minst like god, om ikke bedre, kvalitet!

Etter påføring.

Ferdig fuget.