Staude-/ urtebeplanting på skråtak

Taket på vårt trappehus er etablert som takhage. Takhagen er plantet med stauder og urter, men uten typiske sedumplanter. Taket gir et naturlig inntrykk og med frodig blomstring er det et yndet sted for insekter om sommeren. Taket varierer i utrykk gjennom sesongen og er også dekorativt om vinteren. Dette taket er stort sett vedlikeholdsfritt.

Taket er skrånende, med en helling på ca. 20°. På grunn av denne hellingen har vi benyttet en annen oppbygging enn vi gjør på flate tak. Det viktige er at mattene som brukes klarer å holde på jorden. Systemmattene vi her har brukt er isopormatte fra ZinCo beregnet på skrående tak. Det finnes andre leverandører med tilsvarende løsninger.

Nederst mot takpappen har vi lagt ut en rotsikker membran. Dette er ikke nødvending hvis en vet at tekkingen er rotsikker, men vi har valgt å være på den sikre siden. Over dette er det lagt en filtduk som både beskytter membranen og holder på fuktighet. Oppå filtduken er isopormatten lagt, så fylt opp med ca. 15 cm takhagejord.

Ytterst mot kantene har vi lagt inn et felt med kulestein på ca 25 cm. Dette feltet går hele veien rundt taket. Grunnen for det er at ytterst på mot kantene er det stor fare for uttørking av vær og vind, noe som gjør at plantene trives ikke like godt der. Om man ikke liker kulestein, kan det også benyttes knust stein som pukk ol i denne ransonen.

Oppbyggingen vi har gjort på vårt tak er noe tyngre enn vanlig oppbygging til ekstensive tak, ca 200 kg per m2. Oppbyggingen gir mulighet for stor variasjon av plantemateriale som kan benyttes.

Det kan være utfordrende å plukke ut planter til et slikt lite tak. Spørsmål som: hvem klarer seg, hvem vil dominere og hvem vil gå ut er hensyn en må ta. Og etter hvert som de etablerer seg opparbeider vi erfaringer, og må justere etter disse. Vi har måtte justert litt på plantene underveis.

Til et slikt tak vil vi anbefale:

 • Timian – Thymus citr. ‘Unni’ og Thymus ‘Purple Beauty’

 • Blåklokke

 • Tiriltunge

 • Allium

 • Litt nellik – Dianthus

Vi planet også litt gress, Festuca, men erfaringen ble at gresset ble litt for dominerende. Vi har derfor valgt å fjerne mesteparten. I tillegg planet vi inn markjordbær. De ble også litt for dominerende og i tillegg hang de ned utenfor taket og så litt rufsete ut. Vi fjernet mesteparten, men det er et par eksemplarer igjen.

Vi plantet også Lavendel (Lavandula Hidcote Blue). Den var fin de første årene, men det ble nok litt for tørt for den. I dag er det er ikke mye igjen av den. Nepeta kit Cat og Potentilla n. Goldstar ble også planet men de er utkonkurrert av de andre artene.

Viktige momenter å huske på:

 • Sjekke dimensjonering og belastning på ditt tak.

 • Sikre avløp og rotsikker tekking.

 • Taket er ofte vind og tørkeutsatt, så velg jord og planter som er tilpasset dette.

 • Jord/substratet holdes 25 – 40 cm fra kanten. I dette området legges grus eller kulestein. Dette grunnet at vind vil danne turbulens her, dette tørker ut jorden og dermed trives ikke plantene her.

 • Bruke riktig verktøyet og materialer, være nøye slik at tekkingen ikke blir skadet. 

 • Sikre deg mot fall under jobbing.