Byutvikling og anlegg

Vi kan påta oss alle arbeider utomhus. Det gjelder alt fra grunn- og VA-arbeider, til ferdige dekker i bestandige materialer som granitt og skifer.

Vi i Boasson AS har spesialisert oss på å bruke naturstein i uterom og offentlige anlegg. Skifer og granitt har lang tradisjon som byggemateriale i Norge. I dag bruker vi materialer fra hele verden og ofte er det granitt fra Asia som dominerer på de store byfornyingsprosjektene, når det kommer til kantstein og hellebelegging. Vi forsøker i så stor grad vi kan å påvirke våre kunder til å benytte kortreiste produkter fra Europa. I flere og flere av de største byfornyningsprosjektene vi har utført for Bergen kommune de siste årene har vi benyttet granittstein fra Portugal og skifer fra Norge.

Bergen er en brosteinsby. Vi finner brosteinsbelagte gater både i sentrale, store bygater som Strandgaten, Håkonsgaten og Olav Kyrres gate, og i mange av våre karakteristiske trange smug.

Våre ansatte er dyktige håndverkere som har spesialkompetanse på bearbeiding og bruk av naturstein og mye av brosteinen i de nevnte gatene og smugene er satt av anleggsgartnere fra vårt firma. Det krever erfaring og håndtverkskompetanse i utførelsen for at slike gater skal kunne vare lenge.

Vi har en moderne og miljøvennlig maskinpark

Boasson AS jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen.

 

Kontakt vår avdelingsleder, Oddvar Grønseth eller vår tilbudsleder Jan Sverre Nesbø:

Oddvar Grønseth

Avdelingsleder

Mob: 934 17 945
E-Post: oddvar@boasson.no

Jan Sverre Nesbø

Tilbudsansvarlig

Mob: 482 31 617
E-Post: jan@boasson.no