Enkle ekstensive tak

Enkle ekstensive tak

; Enkle ekstentive tak Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter. Enkle ekstensive tak har en grunn-...