Rullevennlig brostein

Rullevennlig brostein

; Rullevennlig brostein Brosteinsdekker er, som mange har erfart, ikke rullevennlige. Særlig gjelder dette dekke av storgatestein. Brosteinsdekker er også vanskelig å kombinere med dagens UU krav (Universell utforming). I beskrivelsen av «Rullevennlig brosteinsdekke»...
Optimalisering av betongfuger

Optimalisering av betongfuger

; Optimalisering av betongfuger Naturstein, da særlig belegg av granittheller og brosteinsdekke bør i de aller fleste tilfeller settes ubundent i løsmasser. Selv om dette er den foretrukne løsningen, finnes det ulike grunner for at man må gjøre tilpasninger og...