Regnbed

Regnbed

; REGNBED LOD – LOKAL OVERVANNSHÅNTERING INFILTRASJON OG FORDRØYNINGSMAGASIN MED PLANTER. Lokal overvannshåndtering, LOD, er aktuelt som aldri før. Vi opplever stadig styrtregn og store nedbørsmengder. Det kommunale avløps- og overvannssystemet begynner å bli gammelt,...