Opprustning av Sandgotna skole

Opprustning av Sandgotna skole

; Opprustning av Sandgotna skole Boasson AS er tildelt kontrakten med å ruste opp uteområdet til Sandgotna skole. Det skal bygges et utendørs amfi med takoverbygg i nordre del av skolegården. Amfiet gir ly for vær og vind, samtidig som muligheter for opphold, og blir...
Ny kontrakt for Bymiljøetaten

Ny kontrakt for Bymiljøetaten

; Ny kontrakt for Bymiljøetaten Boasson AS er tildelt kontrakten med å etableres ny fortau- og sykkelløsning i Dokkeveien. Den aktuelle delen av Dokkeveien benyttes i dag som kjørevei og parkering, uten egen løsning for gående og syklende. Den nye løsningen vil gi 3 m...
Ny kontrakt for Bergen Vann

Ny kontrakt for Bergen Vann

; Ny kontrakt for Bergen Vann For Bergen kommune, ved Bergen Vann, skal vi etablere en ny vannledning, Sætrevegen ringledning. Bergen Vann ønsker å få etablert en ny DN150 mm vannledning fra krysset Sætrevegen/Gudrun Kolderups veg til krysset...
Ny kommunal nullutslippskontrakt

Ny kommunal nullutslippskontrakt

; Ny kommunal nullutslippskontrakt For Bymiljøetaten skal vi etablere ny strømforsyning til Festplassen. Arrangementer på Festplassen, som f.eks. Julemarkedet og Vinterlyd, har blitt mer strømkrevende å gjennomføre enn tidligere. Det er derfor et stort behov for å...
Tre kommunale prosjekter ferdigstilt

Tre kommunale prosjekter ferdigstilt

; Tre kommunale prosjekter ferdigstilt Vi har denne våren ferdigstilt tre større kommunale prosjekter for Bergen kommune, Bymiljøetaten/Barnas Byrom. Rehabilitering av Nygårdspaken Nedre del, oppgradering av parken Fredens bolig og bygging av ny sentrumslekeplass på...
Boasson AS vant bydel Årstad

Boasson AS vant bydel Årstad

; Boasson AS vant bydel Årstad Boasson AS er tildelt kontrakten på skjøtsel og vedlikehold av de store parkene, lekeplassene og grønne byrommene i Årstad bydel. I årets tildeling av kontrakter gikk vi seirende ut med akkurat den kontrakten vi ville ha. Kontrakten på...