Nytt prosjekt for Bymiljøetaten

Nytt prosjekt for Bymiljøetaten

; Nytt prosjekt for Bymiljøetaten Boasson AS er tildelt kontrakten med bygging og oppgradering av eksisterende gangforbindelse i et grøntdrag på Kråkenes. Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal oppgradere og utvide bredden på eksisterende gangforbindelse i et...
Toppmoderne kunstgressbane og park på Nymark

Toppmoderne kunstgressbane og park på Nymark

; Toppmoderne kunstgressbane og park på Nymark Boasson AS er tildelt kontrakten med bygging av ny kunstgressbane og park på Nymark for Idrettsetaten. Vi har vunnet frem i anbudsprosessen fordi vi tilbyr størst andel av anleggsgjennomføringen med nullutslippsteknologi...
Infrastruktur og betongarbeider for Bymiljøetaten

Infrastruktur og betongarbeider for Bymiljøetaten

; Infrastruktur og betongarbeider for Bymiljøetaten Boasson AS er tildelt kontrakten med opprustning av infrastruktur, VA og BKK, og reetablering av de gamle store betongmurene i Alf Bondes vei i Ytre Arna. «Dette er arbeider vi har god erfaring med og passer vår...
Etablering av ny park for Bane NOR

Etablering av ny park for Bane NOR

; Etablering av ny park for Bane NOR Boasson AS er tildelt kontrakten for Bane NOR. Kontrakten omfatter grønne tiltak på Nygårdstangen godsterminal og jernbaneområdet gjennom etablering av park i området for redningsplass, samt plantekasser langs flettverksgjerde til...
Opprustning av Sandgotna skole

Opprustning av Sandgotna skole

; Opprustning av Sandgotna skole Boasson AS er tildelt kontrakten med å ruste opp uteområdet til Sandgotna skole. Det skal bygges et utendørs amfi med takoverbygg i nordre del av skolegården. Amfiet gir ly for vær og vind, samtidig som muligheter for opphold, og blir...
Ny kontrakt for Bymiljøetaten

Ny kontrakt for Bymiljøetaten

; Ny kontrakt for Bymiljøetaten Boasson AS er tildelt kontrakten med å etableres ny fortau- og sykkelløsning i Dokkeveien. Den aktuelle delen av Dokkeveien benyttes i dag som kjørevei og parkering, uten egen løsning for gående og syklende. Den nye løsningen vil gi 3 m...