Nygårdsparken

Nygårdsparken

; Nygårdsparken Årstall: 2021 – 2023 Byggherre:Bergen Kommune, Bymiljøetaten Prosjekterende: TAG arkitekter Rehabilitering av Nygårdsparken, nedre del. Arbeidet handlet om rensing og fjerne bunnmasser i Langedammen, dreneringstiltak av gressarealer, bygging av...
Fredens Bolig

Fredens Bolig

; Fredens Bolig Årstall: 2021 – 2022 Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten Prosjekterende: Asplan Viak Opprustning og rehabilitering av den historiske bydelsparken Fredens Bolig i Sandviken. Området er tidligere kirkegård, men har de seneste årene i større...
Aktiv Tollbodkai

Aktiv Tollbodkai

; Aktiv Tollbodkai Årstall: 2023 Byggherre: Bergen Kommune, Barnas Byrom Prosjekterende: Asplan Viak Prosjektet var en byggherrestyrt samspillsentreprise. Vi var med sammen med byggherre og arkitekter i planlegging, prosjektering og i utførelsen. En tidligere...
Bergen Rådhus

Bergen Rådhus

; Bergen Rådhus Årstall: 2022 Totalentreprenør: Constructa Entreprenør AS Prosjekterende: Rambøll Prosjektet var en underentreprise for Constructa på nybygging av uteområdet rundt Bergen Rådhus. Utendørsanlegget inkluderte bearbeiding av alle berørte deler av tomten...
Sandgotna

Sandgotna

; Sandgotna Årstall: 2022 Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten Barnas Byrom Prosjekterende: Norconsult Prosjektet er en del av Bymiljøetaten sin programpakke Barnas Byrom. De etablerer ulike utendørstiltak der hovedformålet er å skape nye, spennende uterom for...
Rosetårnet barnehage

Rosetårnet barnehage

; Rosetårnet barnehage Årstall: 2022 Byggherre: Bergen Kommune, Etat for bygg og eiendom Prosjekterende: Norconsult Rosetårnet barnehage er en kommunal barnehage på Nygårdshøyden som ligger i en bratt bakke i øverste del av Olav Kyrres gate. Rosetårnet er en særpreget...