Utdanner fagarbeidere!

Boasson AS er lærebedrift for anleggsgartnerfaget, som er vårt hovedsatsingsområde. Vi er i tillegg lærebedrift for fagene anleggsmaskinfører og det nye faget anleggsrørlegger. For oss er det viktig å tilby opplæring i tilstøtende fag, og anleggsmaskin- og anleggsrørleggerfaget er tett knyttet sammen med anleggsgartnerfaget. I de fleste av våre prosjekter bruker vi maskiner til mye av arbeidene og vi har flere maskinførere med fagbrev ansatt. Kompetansen til anleggsrørleggere blir også viktig, og vil bli større etterspørsel etter fremover. Med økte nedbørsmengder og nødvendige klimatilpassinger vil det bli et særlig behov for økt kunnskap om nye moderne dreneringsløsinger. 

Byutviklingen og fornyelsen av byens grønne lunger, gatetun og plasser er i stor grad drevet frem av oppgradering av infrastruktur. Utbyggingen av Bybanen, behovet for rørfornyelse og BIR Nett sin satsing på Bossnett gjør at den helhetlige kompetansen vår er etterspurt. Da er det viktig at vi tar et opplæringsansvar.

Boasson AS har stort fokus på opplæring og utdanning, gjennom tett dialog med OKAB og de ulike lærestedene i fylket. Vi har lærlinger innenfor fagområdene, anleggsgartner, maskinfører og anleggsrørlegger.

Som lærling hos oss får du en variert arbeidshverdag. Du vil være med på å forme og bygge utomhusanlegg, gater, byrom, private hager og vedlikehold av parker og andre grøntområder. Du blir en del av vår gode lærlingegruppe på 8-10 rullende lærekontrakter.

Søk jobb hos oss!

Vi ønsker å ha en arbeidsstokk med dyktige fagarbeidere, ingeniører og kandidater med relevant bakgrunn og utdanning. Våre ansatte er dyktige og seriøse fagfolk som bringer videre stolte håndverkstradisjoner. Folkene er vår viktigste ressurs og vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass langt inn i fremtiden.

Er du på jobbjakt, har spørsmål om muligheter i vår bedrift, er nysgjerrig på vårt firma eller lurer på om din bakgrunn passer inn er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Ta en telefon eller send en kortfattet søknad med CV til heidi@boasson.no eller ingrid@boasson.no