Kontraktsignering med Bergen Vann – Høydebasseng Riplegården

Boasson AS har i dag signert kontrakt med Bergen Vann på reetablering av høydebassenget på Riplegården.

Det skal etableres et nytt høydebasseng for drikkevann inni det gamle, dette for å øke kvaliteten på vannet til beboere i området. Det gamle bassenget er et kulturminne som skal bevares og forsterkes, så nytt basseng med 8 meter høye betongvegger skal tilpasses mot eksisterende basseng og eldre damkonstruksjon. Det blir stilt høye krav til materialbruk og utførelse på grunn av at flere av de ferdige flatene kommer i kontakt med drikkevannet.

På toppen av ferdig høydebasseng vil det bli opparbeidet en park. I parken vil det bli etablert grøntområder med oppholdssoner, i tillegg til flere soner for lek og aktivitet.

Vi har spisset vår organisasjon det siste året og har nå en egen rørleggermester. På denne kontrakten benytter vi også vår datterbedrift HL-Rehab på betongarbeidene. Dermed løser vi det aller meste i denne kontrakten med egen ansatte. Det er gledelig at vi vinner frem i denne konkurransen i et såpass tøft marked som vi opplever at det er nå om dagen. Vi liker godt at Bergen Vann også vekter på de miljømessige kriteriene graving og transport, sier tilbudsleder Jan Sverre Nesbø.

Kontrakten starter opp nå på våren og har en verdi på ca. 17,5 millioner eks mva.