Boasson AS vant bydel Årstad

Boasson AS er tildelt kontrakten på skjøtsel og vedlikehold av de store parkene, lekeplassene og grønne byrommene i Årstad bydel. I årets tildeling av kontrakter gikk vi seirende ut med akkurat den kontrakten vi ville ha. Kontrakten på Årstad bydel er en nostalgisk kontrakt for oss, sier Sigurd Boasson. Når Bergen Kommune for første gang konkurranseutsatte bydelene på 2000-tallet vant vi akkurat denne kontrakten og har siden hatt den flere ganger.

Store eldre parker, alléer, turveier og gangstier rundt noen av Bergens kjente bydelspaker som Tveitevannet og Christieparken er oppgaver som nå venter vår Park & Hage avdeling.

Bydelskontrakten på Årstad en samlet verdi på ca. 20 mill. over 3 år.