Dragefjellet

Nå nærmer vi oss avslutning på Bossnett-prosjektet for BIR NETT AS på Dragefjellet. En av de siste tingene som er utført i dette prosjektet er Your Street i Dokkeveien.

Tunet har blitt transformert fra en vei med asfaltdekke til et intimt gatetun med brosteinsdekke. Gatetunet er etablerte med sitteplasser og ett vannarrangement. I prosjektet er det brukt bærekraftige og kortreise materialer, som Jondalstein, Oppdalskifer og kjerneved av furu. 

Brosteinsdekket av storgatestein er fra Portugal og er spesiallaget for akkurat denne plassen. Rullevennlighet har stått sentral i utformingen og hver stein er derfor saget og flammet på toppen.

Når nærbutikken etablerer bord og stoler for uteservering blir Your Street en fantastisk mingleplass for beboere i Dokkeveien. Slike plasser vil nok heve interessen for å bosette seg i sentrum.