Endrer navn til Boasson AS

Anleggsgartner Svein Boasson AS endrer nå navn til Boasson AS.

Etter 42 år der vi har profilert oss som Svein Boasson AS endrer vi nå navn til Boasson AS. Mye har endret seg i årenes løp og med over 90 dyktige ansatte og flere virksomhetsområder, er det naturlig at navnet også endres.

Svein Boasson, grunnleggeren vår, har vært med på hele reisen fra 1980. I de siste årene har han jobbet som seniorrådgiver og går nå over til å bli pensjonist. Sigurd L Boasson har vært daglig leder i en årrekke og sammen med resten av lederteamet, Kjell Arne Johnsen som driftsleder, Jan Sverre Nesbø som tilbudsleder og Heidi Hallén-Rød Verlo som K-HMS og HR leder, fortsetter de den videre utviklingen av virksomheten. Boasson AS skal fortsette å være den ledende anleggsgartneren i Vestland, og den grønne urbane entreprenøren i Bergen.

Selskapet har i dag flere eiere og partnere der alle jobber i selskapet. Sigurd L Boasson er største eier.

Våre to spydspissprosjekter, elektrifisering av anleggsmaskiner og MATTAK, har for alvor satt fart på vår vei mot våre ambisiøse klimamål for 2030. Det er motiverende å jobbe i en virksomhet som setter tydelige mål og jobber mot en konkret forandring, sier Heidi. Gjennom MATTAK-prosjektet, som også har blitt et eget datterselskap, har virksomheten både implementert nye metoder for økologisk skjøtsel og driftsoppgaver. I tillegg har det nyetablerte firmaet allerede rukket å bygge flere nye dyrkbare tak og ikke minst anlegge naturtak på The Plus, verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. MATTAK AS har fått ekstremt god mottakelse i markedet og det går ikke en uke uten en forespørsel på hva vi driver med, sier Sigurd.

 

Med byens største elektriske gravemaskin, en 28-tonner, og en ny på vei, er anleggsgartnerbedriften i front på grønn omstilling i Bergen. Med flere tiår i bransjen og som driftsleder ser Kjell Arne frem til at også det offentlige stepper opp på implementering av nye løsninger og teknologi i utførelsen av prosjektene. Akkurat nå er det vi som pusher oppdragsgiverne våre, sier han.

Vi merker at markedet, både det offentlig som er vår aller største andel av omsetningen, men også private utbyggere etterspør vår kompetanse. Vår spesialkompetanse som anleggsgartner og grønn urban entreprenør, der vi utfører arbeider fra bunn til topp, med masseutskifting, vann- og avløpsarbeider, infrastruktur for blant andre BIR Nett, har stor verdi for våre kunder, sier Jan Sverre Nesbø.

Dagens navnebytte medfører ingen store endringer i organisasjonen, men er et grep for å synliggjøre vår utvidede posisjon i Vestlands– og Bergensmarkedet, avslutter Sigurd.