FOTO: Cecilie Bannow

Boasson AS tar et viktig steg i sitt klima- og miljøarbeid

På toppledermøte til Klimapartnere Vestland 28. januar 2019 signerte vi avtalen som å bli klimapartner, den første entreprenøren i Klimapartner Vestland. 

Vi ønsker med vårt medlemskap i Klimapartnere å forsterke effekten av egen miljøsatsing og være en aktiv part for å nå målene om en grønnere region. 
 

Klimapartnere Vestland ble offisielt lansert 4.juni 2014 som et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Norsk Klimastiftelse. Klimapartnere Vestland opptrer som et selvstendig initiativ, men følger metodikken til og arbeider i tett samarbeid med Klimapartnere Agder. Per februar 2019 omfatter nettverket på Klimapartnere Vestland 35 virksomheter innen statlig, kommunal og privat sektor.

Vi har gjennom partnerskapet forpliktet oss til å: 

  • Utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse.
  • Videreutvikle vårt miljøstyringssystem og forbli en Miljøfyrtårnbedrift og fortsette med kontinuering forbedring på systemet.
  • Delta på partnerarrangementer med representanter fra toppledelsen
  • Jobbe for å utvikle produkter eller tjenester som har fokus på å redusere utslipp

Vi ser frem til samarbeidet med andre viktige partnere i Klimapartnere Vestland.