Etablering av ny park for Bane NOR

Boasson AS er tildelt kontrakten for Bane NOR. Kontrakten omfatter grønne tiltak på Nygårdstangen godsterminal og jernbaneområdet gjennom etablering av park i området for redningsplass, samt plantekasser langs flettverksgjerde til Nygårdtangen godsterminal.

Formål er grønn utforming og tilføring av estetiske kvaliteter, som bygger oppunder jernbanens merkevare som bærekraftig. Området i Fløen skal fungere som redningsplass ved eventuell evakuering av persontog fra tunnel, men ønskes samtidig opparbeidet som en grønn lunge for nærmiljøet. 

 

Ved prosjektering av området er det lagt vekt på bærekraft, miljø, samt rekreasjon og aktivitet for ulike aldersgrupper i samfunnet. Sikringsgjerde rundt terminalen skal tilføres estetiske kvaliteter i form av beplantning, i tråd med reguleringsbestemmelser for permanent sikringsgjerde.

Kontrakten inkluderer grunnarbeider, anleggsgartnerarbeider, betongarbeider, elektroarbeider og 3 årig etableringsskjøtsel.