Kontraktsignering på bydelsparken Fredens Bolig

Fredag 29.11.2021 gjennomførte vi kontraktsmøte på arbeider med opprustning av Fredens Bolig.

Fredens Bolig er en bydelspark som ligger ved foten av Fløyfjellet, i Eidemarken som grenser til Ladegården. Den brukes i dag som bydelspark og uteområde for Krohnengen skole. Parken er en historisk park, og ble benyttet som kirkegård fra 1809. Parken, slik den fremstår i dag, ble anlagt i 1985. Ny opparbeidelse skal skje på parkens premisser, og de parkmessige og historiske kvalitetene skal bevares og fremheves.

Parkområdet er mye brukt, og preges i dag av stor slitasje, spesielt på vegetasjon og lekeområder, men også på dekker av natursteinsheller. Målet med opprustningen er at lek og aktivitet skal i større grad integreres i parken, sentrale deler skal tilrettelegges for universell utforming og elementer fra den opprinnelige kirkegården skal hensyntas.

Det er veldig kjekt at Bergen Kommune skal oppruste enda en av byens parker, og vi gleder oss stort til et nytt spennende prosjekt for Bymiljøetaten.

Planlagt oppstart januar 2022, med byggetid på ca. 9 måneder. Kontraktsverdi 12,5 mill.