FOTO: Morten Wanvik

Fulle ordrebøker og høy aktivitet

Vi bygger mange spennende prosjekter om dagen, sier Sigurd Boasson. Aldri før har aktiviteten i Boasson AS vært høyere og prosjektene mer variert og faglig spennende. Akkurat nå holder vi på med flere store utomhusanlegg og byutviklingsprosjekter, blant annet parker og lekeplasser for Bergen kommune. Vi bygger utomhusanlegg for byens boligbyggere, der vi i tillegg har vært utførende på grunnarbeider, vann og avløpsarbeider og er nå i sluttfasen med ferdigstilling inn mot våren på to større prosjekter. I tillegg til dette er vi med på både utvikling og bygging av grønne takhager og Mattak gjennom vårt datterselskap MATTAK AS. En satsing som har blitt svært godt mottatt i markedet over hele landet.

Denne vinteren og våren skal vi også i gang med flere private hager. Vi har de siste årene satset på privathagemarkedet, og vår hageavdeling har større pågang enn vi klarer å ta unna. Vinteren er en noe roligere tid for grøntavdeling og bra er det. Til våren braker det løs med oppgaver på noen av de fineste eiendommene her på Vestlandet. Oppdragene våre inkluderer Gamlehaugen, Bybanen, utomhusanlegg på borettslag og næringseiendommer blant annet Solheimsviken og Marienholmen, forunte andre grøntområder som for eksempel Høyskolen på Stord.

Nå i januar starter vi opp noen spennende prosjekter i Bergen Sentrum. En oppgradering av Rosetårnet barnehage og en fornyelse av det historiske parkanlegget Fredens bolig er oppgaver vi gleder oss til å ta fatt på, sier Gunder Trommald, prosjektleder, og Eirik Forland, anleggsleder.

Vår satsing på elektrifisering av anleggsmaskiner, stort fokus på økologisk skjøtsel og parkdrift, samt satsingen på kortreiste produkter og ombruk av byggematerialer, har styrket oss for framtiden. Vi ser at vår grønne profil og det gode arbeidsmiljøet appellerer til nye medarbeidere, sier Heidi Verlo, HR og K-HMS leder i bedriften. Den siste tiden har vi ansatt både nye ledere, lærlinger, hjelpearbeidere og fagarbeidere i alle tre avdelinger. Det er bare å ta kontakt om du er nysgjerrig på å jobbe hos oss, sier hun.