Fusjon

01. november 2017 fusjoneres datterselskapet ParkDrift AS med morselskapet Boasson AS.
ParkDrift vil fra denne dato inngå i Boasson sin grøntavdeling.

Leder for grøntavdelingen er Gunn Hosøy. Gunn har arbeidet i SB AS i over 30 år, og i lang tid ledet grøntavdeling nyanlegg. Hun innehar bred kompetanse til å lede avdelingens vedlikehold og skjøtsel videre. Tidligere inngåtte avtaler og kontrakter vil ikke bli påvirket av denne fusjonen, og det vil være de samme ansatte som tidligere som møter våre kunder.