Gamlehaugen og Eikelund

Onsdag 11.04.18 signerte vi kontrakt på driften av en av de fineste parkene i Norge. Kontrakten er med STATSBYGG. Våre ansatte i Grøntavdelingen gleder seg til å ta fatt på oppgavene i driftskontraken på Gamlehaugen og Eikelund.

Gamlehaugen skal fremstå som en velholdt representativ park i engelsk landskapsstil fra perioden 1900-1925, og behandles som fredet. De viktige aspektene i skjøtsel på Gamlehaugen er det historiske aspektet, den universelle utformingen og at anlegget skal ha tilnærmet økologisk drift. Eiendommen er i dag kongeboligen for Vestlandet.

Når det gjelder skjøtsel på Eikelund er viktige aspekter å bevare det biologiske mangfoldet, drive tilnærmet økologisk drift, ivareta anleggets historie og gjøre det brukervennlig for leietakerne på området. Parken rundt Eikelund er opparbeidet i den romantiske hagestilen fra 1880-tallet.