Infrastruktur og betongarbeider for Bymiljøetaten

Boasson AS er tildelt kontrakten med opprustning av infrastruktur, VA og BKK, og reetablering av de gamle store betongmurene i Alf Bondes vei i Ytre Arna.

«Dette er arbeider vi har god erfaring med og passer vår organisasjon godt. I dette prosjektet får vi benyttet våre egne ressurser på det meste av arbeidet, og våre anleggsrørleggere, maskinførere og grunnarbeidere er godt vant med slike spesielle oppdrag med utfordrende tilkomst og høy presisjon», sier Driftsleder Kjell Arne Johnsen. Anlegget skal drives med nullutslippsteknologi, som jo passer vår elektriske maskinpark godt. «Vi gleder oss stort over at Bergen Kommune virkelig setter handling bak ordene og intensjonene!», sier Sigurd Boasson. Med Boasson AS sin strategi om å elektrifisere hele anleggsmaskinparken, er det vesentlig at det offentlige følger opp med tilstrekkelig antall prosjekter.

 

Det skal rives og reetableres to murer i Alf Bondes veg.

Murene holder oppe eiendommen Alf Bondes veg 1, og den kommunale parken «Arbeiderkvinnen». I tillegg skal VA-traseen i området flyttes og fornyes.

Anleggsarbeidet skal utføres med bruk av nullutslippsteknologi.

Arbeidene starter opp like over sommeren og vil være ferdig i 2024