Kontraktsignering med Statens Vegvesen Region Vest

Fredag 05.04.2019 signerte vi kontrakt med Statens Vegvesen Region Vest på opprusting av Olav Kyrres gate. Olav Kyrres gate er i dag en av Bergens mest trafikkerte holdeplassområder, og gaten skal nå opprustes opp med ny universell utforming og gjøres bedre tilgjengelig for passasjerer og øvrige myke trafikanter.

Gaten holdes stengt i ca. 1 år, og som ledd i opprustingen skal det etableres nye busstraséer og nye midlertidige – og permanente holdeplasser.

Vi har tidligere hatt flere kontrakter med Statens Vegvesen region Vest, og ser frem til å jobbe sammen med dem igjen.