Kontrakt med GC Rieber eiendom, Krohnen

Vi har inngått kontrakt på bygging av utomhusanlegget for dette ambisiøse nye bygget til Rieber. Les mer her Forside – Krohnen (gcrieber-eiendom.no)

Våre arbeider skal i hovedsak utføres i 2023.