Kontraktsignering med Bergen kommune, Barnas Byrom

Barnas Byrom skal endre bruken av Nordre Tollbodkai fra parkeringsareal til lek, rekreasjon og forgrønning. Boasson AS vant frem med beste løsningsforslag på konkurransen, Aktiv Tollbodkai. Vi skal bidra med spisskompetanse på utforming av lekeapparater, intensive forgrønningstiltak og byggbarhet.

Vi ser virkelig frem til å starte denne spennende prosessen med å gjøre et attraktivt sjøfrontområde tilgjengelig for alle, sier prosjektleder Jan Sverre Nesbø. Dette prosjektet er nybrottsarbeid for oss, med tanke på samspill i tidlig fase med byggherre og vår leverandør på lekeplassutstyr, Kompan.

Vi skal bygge en stor midlertidig lekeplass som så skal danne grunnlag for god planlegging av en fremtidig permanent utbygging.

Det at Bymiljøetaten og Barnas Byrom nå inviterer til denne type samhandling, der vi bli vektet på både pris, kompetanse, kapasitet og erfaring med tilsvarende oppdrag synes vi fortjener en stor honnør, sier daglig leder Sigurd Boasson. Vi tror de beste løsningene og produktene kommer av god dialog der erfaringsdeling og optimalisering mot felles mål står sentralt.

Oppdraget er organisert som en byggherrestyrt samspillentreprise, med en innledende utviklingsfase, og deretter en ordinær utførelsesfase.

Kontrakten starter opp høsten 2022, og har en verdi på ca. kr 23 millioner eks. mva. med opsjoner.