Kontraktsignering med Bergen kommune, Etat for bygg- og eiendom

Vi har signert kontrakt på totalentreprise med etat for bygg- og eiendom i Bergen Kommune på opprustning av uteområdet ved Fridalen skole

Fridalen skole ligger i Årstad bydel og stod ferdig i 1939. Den ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel, kjent som skolearkitekten i Bergen. Gamle bilder viser at skolegården fra den opprinnelse alltid har vært en asfaltplass, som var en helt vanlig måte å tenke skolegård på før i tiden. Skoleplassen skal nå gjennomgå en total oppgradering som tilrettelegger for bruk tilpasset dagens krav til universell utforming og aktivitet.

Prosjektleder Oddvar Grønnseth

«Vi er glad Bergen kommune, etat for bygg og eiendom velger å prioritere utomhusanleggene på skolene så høyt at de lager egne totalentrepriser for disse arbeidene» sier prosjektleder Oddvar Grønseth i Boasson AS.

Sammen med godt prosjektteam og dyktige medarbeidere fra blant annet TAG Arkitekter, Bergen Rørteknikk AS, Bravida Norge AS og Byggmester Kjell Aarvik AS starter vi opp arbeidet med å detaljprosjekterte utomhusanlegget på Fridalen skole.