Kontraktsignering med Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom

Vi har signert kontrakt med Etat for bygg- og eiendom i Bergen Kommune på opprustning av uteområdet ved Rosetårnet barnehage.

Barnehagen ligger på Nygårdshøyden i Bergen sentrum, i en bratt bakke i øverste del av Olav Kyrres gate. Rosetårnet er en særpreget murbygning fra 1870-tallet. Barnehagen og uteområdet er dokumentert som verneverdig av Byantikvaren, som har godkjent planene for ombygging.

Boasson AS gleder seg til å ta fatt i dette prosjektet sammen med erfarne og dyktige underentreprenører. Det er veldig kjekt å få bidra til å heve kvaliteten på uteområder til flere av byens verneverdige bygg.