Kontraktsignering med BIR Infrastruktur AS – rammeavtale

Boasson AS har i dag signert en rammeavtale med BIR Infrastruktur AS. Avtalen inkluderer oppdrag knyttet til graving og massetransport på eiendommer forvaltet av BIR. En del av arbeidene vil være tilknyttet Bossnettet og andre nedgravde avfallsløsninger både på offentlig og privat grunn. Eksempler på oppdrag kan være opp- og nedgravning av tanker, graving av grøfter, utbedring og drenering, graving i forbindelse med reparasjon av rør, asfaltering, pigging/sprenging, massetransport, arrondering og etablering av mindre utomhusanlegg.

Det er ekstra gledelig at vi vinner frem i konkurransen og får toppskår på både de miljømessige kriteriene og våre faglige kvalifikasjoner, sier driftsleder Kjell Arne Johnsen.

Kontrakten starter opp i desember og har en varighet på 4 år og en ramme på 50 millioner eks mva.