Kontraksignering med BIR Net AS 

I dag, fredag 19.01.18 signerte vi kontrakt med BIR NETT AS. Arbeidet som skal utføres er anleggsarbeid i forbindelse med etablering av nedkastpunkter og ledningsnett for Bossnett på Dragefjellet og i vestre Torggate. I tillegg skal fortauer opprustes med ny granittkantstein, betongheller og smågatestein etter bergensstandard.

Vi starter opp arbeidet nå i februar og prosjektet holder på til desember 2018. Kontraktens verdi er på ca. 16 millioner eks. mva.

Vi har tidligere hatt flere kontrakter med BIR NETT, og ser frem til å jobbe sammen med dem igjen.