Leaparken – En perle på Minde

Opprustning av Leaparken på Minde ble utført for Bergen Kommune, Bymiljøetaten. Denne parken har historie tilbake til 1800- tallet og den opprinnelige struktur og vegetasjon skulle bevares gjennom opprustningen.

Leaparken ble offisielt åpnet forsommeren 2019, men har vært åpen for publikum gjennom hele anleggstiden. Parken har fått rehabilitert parkveier og belysning, samtidig som området rundt Grendahuset er oppustet og utstyrt med nye møbler og grill. Velforeningen har mange spennende aktiviteter i tilknytning til dette huset. Nedre del av parken har fått ett område for aktivitet. Her kan en trene i apparater etter en fin løpetur rundt i parken. Vi ønsker alle beboere på Minde, barnehagen i parken og andre brukere til lykke med nyrehabilitert park.