Leaparken

Kontraktsignering med Bergen Kommune, Bymiljøetaten.

Fredag 17.08.2018 signerte vi kontrakt på opprusting av Leaparken på Minde. 

Parken har sin opprinnelse fra 1800-tallet, og har betydelig verdi som kulturminne. Parken blir sammenlignet med Gamlehaugen i stil og verdi. Eldre trær og busker blir beskrevet som særlig viktig for å formidle historien til parken og har relevans både på grunn av sin vokseform og sort, men også på grunn av plantested og kombinasjon av arter.

Prosjektet vi nå skal starte opp omhandler rehabilitering av parkveier og trapper, etablering av ny overvannshåndtering, ny parkbelysning, sanering av eksisterende parkhus og etablering av lekeplass. 
Vi gleder oss til starte opp ett nytt spennende prosjekt for Bymiljøetaten.