Kontraktsignering med Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Mandag 14.09.2020 signerte vi kontrakt på opprusting av fire eksisterende anlegg for barn og unge.

Det som gjør disse oppgraderingene så spennende, er at hvert anlegg får unik design i valg av lekeapparater, materialitet, dekker osv. Beboerne og brukerne av disse anleggene skal kjenne igjen elementer fra stedets historie og kultur. Damsgård og Solheimsviken er under endring, og møteplassene skal bygge opp under en felles tilhørighet.

Vi gleder oss stort til å starte arbeidene og til ett nytt spennende prosjekt for Bymiljøetaten.