Kontraktsignering med Bergen kommune, Bymiljøetaten

Vi har signert kontrakt med Bergen Kommune, Bymiljøetaten på opprustning av Lynghaugparken i Fyllingsdalen bydel.

Prosjektet i Lynghaugparken handler i stor grad om å åpne opp tidligere rørlagte bekkeløp. Parken blir mer tilgjengelig for publikum med lettere adkomst til bekken, ny belysning og etablering av oppholdsplasser. I tillegg skal det etableres HC- parkeringer og utføres grunnarbeider for det planlagte skateanlegget som kommer i tilknytning til parken.

«Arbeider med grønne løsninger og spesielt åpning av bekkeløp i etablerte parkområder er spennende oppgaver. Det å bringe vannet tilbake med alle de positive verdier det gir, er virkelig oppgaver vi ser frem til ta fatt på» sier prosjektleder Oddvar Grønseth hos Boasson AS.

Landskapsarkitekt: Johan Alexander Abrahamsson, Norconsult. Kontraktsverdi: 10 mill.
Oppstart: desember 2020.
Ferdigstilling: sommer 2021