Lynghaugparken

Prosjektet i Lynghaugparken handler i stor grad om å åpne opp tidligere rørlagte bekkeløp. Parken blir mer tilgjengelig for publikum med lettere adkomst til bekken, ny belysning og etablering av oppholdsplasser. I tillegg skal det etableres HC- parkeringer og utføres grunnarbeider for det planlagte skateanlegget som kommer i tilknytning til parken.

Vi mottok Arkitektur og byformingsprisen for Lynghaugparken. Les mer her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/lynghaugparken-er-vinner-av-arkitekturog-byformingsprisen-2022