Lyrneset friområde er klar til bruk

Lyreneset ligger på Laksevåg og er ett friområdene Bergen Kommune nå satser på skal bli mer tilgjengelig for opphold og aktiviteter.

Området består av ulike naturtyper, store trær, rester fra gamle hageanlegg samt mange ulike typer kulturminner. 

 

Oppgraderingen har som intensjon å gjøre området mer attraktivt å bruke, og at dette skjer gjennom de tiltakene som er utført. Stier og turveier er rehabilitert, området er ryddet for å bedre siktforhold og det er etablert ulike oppholdsplasser rundt på området. Det er blant annet områder for lek, steder å nyte matpakke og se på innseilingen, det er etablert trapp til sjøen, laget brygge og gapahuk. Området har også fått ny belysning og to HC-parkeringer. 

Det har vært ett spennende prosjekt for våre dyktige fagarbeidere, da oppgraderingene har måtte tilpasses stedet og det har vært lite maskiner til hjelp. Her er det utført godt, gammalt håndarbeid.