Ny kommunal nullutslippskontrakt

For Bymiljøetaten skal vi etablere ny strømforsyning til Festplassen.

Arrangementer på Festplassen, som f.eks. Julemarkedet og Vinterlyd, har blitt mer strømkrevende å gjennomføre enn tidligere. Det er derfor et stort behov for å forsterke strømforsyningen på Festplassen ved å etablere en ny nettstasjon i området for å forsyne arrangement med tilstrekkelig strøm. 

Prosjektet omfatter også nye strømskap tilhørende Bergen Kommune, nødvendig graving og kabling i grunn.

Arbeidene startet opp denne høsten og skal foregå ved hjelp av nullutslippsmaskiner.