Ny kontrakt for Bergen Vann

For Bergen kommune, ved Bergen Vann, skal vi etablere en ny vannledning, Sætrevegen ringledning.

Bergen Vann ønsker å få etablert en ny DN150 mm vannledning fra krysset Sætrevegen/Gudrun Kolderups veg til krysset Sætrevegen/Frydenlundsvegen. 

Den nye vannledningen vil gi en ringforbindelse i boligfeltet og med det bidra til en bedre forsyningssikkerhet i området.

Arbeidene startet opp denne høsten og skal foregå ved hjelp av nullutslippsgravemaskiner og EL-lastebiler.