Nye kontrakter

Tranevatnet

Denne generalentreprisen er på oppdrag for Bergen Kommune, Etat for utbygging. Prosjektet omfatter etablering av fortau, ny belysning og utbedring av drenering langs hele Slåtthaugveien fra Apeltunveien og frem til Slåtthaug svømmehall. Arbeidet er i forbindelse med bygging av ny flerbrukshall, Fana Arena. Arbeidene skal i hovedsak utføres sommeren 2018 når belastningen med skolebarn i området er på sitt laveste.

Lyreneset

For Bergen Kommune, Bymiljøetaten skal vi etablere ett mer tilgjengelig friområde for publikum og beboere på Laksevåg. Hovedsakelig dreier prosjektet seg om å opparbeide Lyreneset, der eksisterende stier skal oppgraderes, det skal tilføres elementer for aktivitet og opphold, samt belysning og 2 stk. HC-parkeringsplasser. Flere av oppgraderingene må tilpasses på stedet. Her gjør terrengutforminger til at mye av arbeidet blir håndarbeid. Arbeidet skal utføres i løpet av 2018.