Foto: Statsbygg/Trond Isaksen

Nye kontraktsformer med Statsbygg

Statsbygg publiserte 19.02.21 en artikkel om den vellykkede kontraktsformen de har på skjøtsel på sine anlegg Gamlehaugen og Eikelund. Artikkelen ble publisert på Statsbygg sine nettsider, på bygg.no og parkoganlegg.no.

Artikkelen omtaler veien frem til den nye kontraktsformen, en kontraktsform der summen er gitt og konkurransen handler nesten utelukkende om løsninger, kvalitet og miljøaspekt. Dette gir oss anleggsgartnere en mulighet å konkurrere på kvaliteten i leveransen, ikke kun timepris. Det skaper rom for godt samarbeid og nye innovative løsninger både på kvalitet og økologisk drift.

Nå har nettopp Statsbygg lyst ut ny kontrakt etter samme modell, på sine anlegg på Stord. Vi var så heldig å vinne også denne. Men den gode erfaringen vi har fra Gamlehaugen og Eikelund gleder vi oss stort til å ta fatt på oppdraget.

http://www.bygg.no/article/1459100

https://parkoganlegg.no/nyheter/statsbygg-trakker-opp-nye-stier-med-anleggsgartnerne