Kontraktsignering på historiske Nygårdsparken

Mandag 16.04.2021 gjennomførte vi kontraktsmøte på arbeider med opprustning av Nygårdsparken, nedre del.

Parken er viktig for Bergen Kommune og er rekreasjonsområde for både beboerne i nærmiljøet, bergensere generelt og tilreisende. Parken er en av Norges beste eksempler på en park utformet i engelsk landskapsstil, med en lang historie. Nygårdsparken ble åpnet i 1885 og overtatt av kommunen i 1947. Parken har hatt sine utfordringer, men etter opprustningen av øvre del er den igjen ett yndet område for alle.

I tildelingen av kontrakten ble det vektlagt at vi vil ha særlig fokus på å følge gamle håndverkstradisjoner og hensynta parkens historie og stil. Vi har gode erfaringer med oss etter opprustningen av Leaparken og Lyreneset, samt skjøtsel av Gamlehaugen.
Prosjektet vi nå skal starte opp omhandler blant annet drenering av gressareal, oppgradering av fontene og fonteneplassen, rensing av Langedammen og bygging av teknisk bygg og trafobygg.

Vi gleder oss til å starte opp ett nytt spennende prosjekt for Bymiljøetaten.

Oppstart i sommer, med byggetid på ca 1 år.

Kontraktsverdi 30 mill.