Nytt firma og ny partner i Mattak as

Vi har opplevde stor interesse for vårt konsept det siste året og har derfor valgt å opprette MATTAK AS som et eget firma. Det blir et datterselskap til Boasson AS, med kokken Christopher Haatuft som partner. Med hans spisskompetanse på kvalitet, smak og lokal matproduksjon føler vi oss klar til rulle ut konseptet i stor skala. Vi bygger komplette grønne tak med spesialutviklede løsninger for matplanter og biologisk mangfold. MATTAK AS har ambisjoner om å påvirke positivt til en bærekraftig verden.

«Vi får stadig henvendelser om vi kan bidra til å bygge gode grønne frodige tak som er noe mer enn tynne sedumtak, også utenfor Bergen. I tillegg etterspør flere og flere utbyggere gode takhager med løsninger som dyrking av matplanter, opphold og rom for rekreasjon og ikke minst tak som fremmer biologisk mangfold», sier Sigurd L Boasson. «og her mener han at det et behov for en ny aktør i markedet».

MATTAK AS kan både bygge og også ta på seg komplett prosjektering. Vi skal tilføre våre kunder en merverdi på gode grønne tak med økt biodiversitet, matproduksjon og oppholdsrom. Slik kan takene være et bidrag til en grønnere og sunnere by.

«Det er kanskje ikke den mest logiske retningen å gå for en kokk, men noen prosjekter er bare så spennende at man kaster seg i det med hodet først. Tenk om alle nye bygg som bygges kan bidra til økt biodiversitet, matproduksjon og en grønnere by? Det er deilig å få sjansen til å lære noe nytt i en fremmed bransje, så jeg gleder meg enormt til å se hvor dette ender», sier Christopher Haatuft.

Personene i MATTAK AS vil være Sigurd L Boasson fra Boasson AS og Christopher Haatuft, som blant annet eier restaurantene Lysverket, Hoggorm og Damsgård i Bergen. MATTAK AS er i dag eid av Anleggsgartner Boasson AS 70% og Haatuft AS 30%.

Se for øvrig oppslag på Byggeindustrien her: https://www.bygg.no/article/1450810