Opprustning av Sandgotna skole

Boasson AS er tildelt kontrakten med å ruste opp uteområdet til Sandgotna skole.

Det skal bygges et utendørs amfi med takoverbygg i nordre del av skolegården. Amfiet gir ly for vær og vind, samtidig som muligheter for opphold, og blir et attraktivt sted å oppholde seg.

Skolegårdens søndre del skal også oppgraderes. I dette området skal en ny tilkomstrampe sikre universell utformet tilkobling til skolegården, samtidig som det skapes et nytt oppholdsområde. Et nytt oppbygget platå i to deler, «aktivitetssirkelen», vil sørge for nye muligheter på skoleplassen og bringe liv inn i det som i dag er en dødssone på tomten. Her skal det anlegges en fugleredehuske, balansetau og balansekuler. Det plasseres benker i dette området, deriblant «bølgebenken» som er en konstruksjon som spiller på fjellets naturlige former. Videre skal de to opphøyde betongplatåene ha sittekanter av tre..

Skoleplassen får nytt asfaltdekke, der et område males med et fargerikt belegg som indikerer basketbane med ny basketkurv. Den nye basketkurven skal ha samspill med eksisterende basketkurv på tomten, og bidrar til å øke aktivitetsmulighetsnivået i skolegården.

Terrenginngrepene i dette prosjektet vil være små, med noe oppbygging og ny fundamentering i selve aktivitetssirkelen, samt noen skjæringer inn i fjellformasjonen.

Anleggsarbeidet skal utføres som i totalentreprise med Asplan Viak som vår landskapsarkitekt og rådgiver.

Prosjektet starter opp nå tidlig på våren og skal ferdigstilles til fellesferien.